L’impuls

espai de salut

L’IMPULS_HORES CONVINGUDES

SERVEIS: FISIOTERÀPIA · OSTEOPATIA · MESOTERÀPIA ·DIETÈTICA I NUTRICIÓ 

DEMANA HORA 687733533

Contractures      Trauma i Ansietat      Recuperació post-ICTUS      Sòl Pelvià      Dolor Crònic      Ioga Terapèutic      Pèrdua de pes    Estimulació de la memòria      Lumbàlgies      Aprendre a respirar    Dieta per a diabetis      Adaptació de la vivenda      Psicooncologia      Mesoteràpia      Autonomia en el vestir/menjar/dutxa      Dieta cardiovascular      Alineacions corporals      Acompanyament final de vida      Mobilitzacions i Transferències      Incontinència Urinària   Massatge Terapèutic      Servei a domicili

La idea,

el projecte

L’impuls surt de la intersecció de dues premisses bàsiques: en primer lloc, la necessitat de fusionar tres disciplines de l’àmbit sanitari per poder oferir un servei integral de salut i, per altra banda, la il·lusió de tres professionals, que actualment ja estan treballant en aquests àmbits, de fer-ho amb un caràcter molt marcat de proximitat, al poble on vivim tots tres.

Coneix

l’equip

La Gemma, en Josep i la Marcel·la som fisioterapeuta, psicòleg i terapeuta ocupacional respectivament i tenim ganes de bolcar la nostra experiència en un projecte comú i transversal que satisfaci les necessitats de les persones que requereixin la nostra atenció. Des d’un bon inici teníem clar que havíem de construir-nos a Bescanó, perquè som d’aquí, però també perquè, tot i haver-hi altres professionals relacionats amb la salut, no existeix la fórmula que nosaltres proposem.

JOSEP SOLER AUGUET

Psicòleg general sanitari Col. 18798

FORMACIÓ
 • Llicenciatura en Psicologia (Universitat de Girona)
 • Acreditació Expert en Psicooncologia i Cures Pal·liatives
 • Postgrau en Cures Pal·liatives (Universitat de Girona (2010-2011)
 • Postgrau en Acompanyament Holístic en Processos de Pèrdua i Dol (VEIE 2013-2014)
 • Curs d’Expert en Situacions de Crisi i Catàstrofe (COPC, 2018)

MARCEL·LA TORRA TORRAS

Terapeuta Ocupacional. Col. 510

FORMACIÓ
 • Grau Teràpia Ocupacional (Universitat de Vic-UCC)
 • Màster en Neurorehabilitació (Unitat d’Estimulació Neurològica, 2019)
 • Curs Estimulació Basal (UEN, 2019)
 • Curs de Neurorehabilitació en Teràpia Ocupacional (Universitat Terrassa, 2018)
 • Concepte Bobath en l’adult. Moviment normal (COTOC, 2017)
 • Auxiliar d’Infermeria en Geriatria
 • Diplomatura en Arquitectura Tècnica (Universitat de Girona, 1998)

GEMMA BOU BARONA

Fisioterapeuta col. 6361 i Osteòpata 

FORMACIÓ
 • Diplomatura en Fisioteràpia  (Universitat de Girona)
 • Postgrau en teràpia regenerativa (UdG, 2007-2008)
 • Màster en Psiconeuroimmunologia (UdG, 2008-2009)
 • Postgrau Uroginecologia (Fundació Universitària del Bages, 2010)
 • Postgrau en Osteopatia mètode Poyet (Universitat Internacional de Catalunya, 2013-2015)
 • Curs d’especialització en Mesoteràpia (2016)
 • Formació en posturologia

Els nostres

serveis

Psicologia

Psicooncologia

Atenció psicològica individual als pacients de càncer i els seus familiars. La psicooncologia té com a objectiu augmentar la qualitat de vida de les persones i de prevenir possibles complicacions a nivell psico-social. La intervenció se centra a pal·liar l’impacte emocional associat al diagnòstic i al procés de malaltia, així com a facilitar l’adaptació del pacient i la família a les noves situacions.

Processos de Dol i Pèrdua

Sempre que hi ha una pèrdua existeix un procés de dol en el qual la persona s’anirà adaptant a una nova vida. Aquest procés natural, de vegades, necessita un acompanyament professional per aprendre a transitar el dolor, gestionar les situacions i integrar la pèrdua. Us oferim aquesta ajuda i un espai adequat per afrontar el dol de manera individual.

Atenció al Final de la Vida

Des d’un vessant humanista realitzem un acompanyament psicològic a persones que estan en una etapa final de la vida i els seus familiars. L’objectiu essencial és apaivagar el dolor emocional i la simptomatologia ansiosa o depressiva associada a aquesta fase de la vida. Aquest servei també es pot realitzar a domicili.

Ansietat

L’estrès és una reacció natural del cos davant d’una demanda o un repte. Ben canalitzat ens és útil per viure i per aconseguir els nostres objectius. Quan el nivell d’estrès és massa elevat costa de controlar i pot provocar problemes d’ansietat i també de por. Des de L’Impuls oferim tècniques psicològiques i estratègies d’afrontament per regular l’ansietat.

Trauma

Un trauma és una ferida psicològica a partir d’un fet sobtat i terrible,  produït  per agents externs o per pors internes. Des de l’experiència i la formació en situacions de crisi i emergències us acompanyarem en l’intent de superar les pors i anar tancant les ferides.

Teràpia ocupacional

Neurorehabilitació

La neurorehabilitació és el procés clínic encaminat a recuperar, minimitzar i/o compensar les seqüeles físiques, cognitives i socials que pateixen les persones com a conseqüència d’una lesió neurològica com l’Ictus, l’Esclerosi Múltiple, el Parkinson o la Paràlisi Cerebral entre d’altres. La intervenció utilitza tècniques específiques de recuperació neurològica que potencien el reaprenentatge motor per tal d’aconseguir el grau més gran d’autonomia possible en les tasques de la vida diària.

Autonomia a la Vida Diària

Treballem, conjuntament amb el pacient i la família, estratègies en l’alimentació, el vestit, la higiene i el descans, que són activitats bàsiques, però també busquem pautes per a les activitats instrumentals, com són la cuina, les compres, el transport o la gestió de les finances. Tot plegat amb la finalitat que la persona (afectada per una lesió o bé per les dificultats pròpies de l’edat) participi i sigui el màxim d’activa en aquelles tasques que per a ella són importants.

Assessorament en Productes de Suport

Pot ser que durant o finalitzada la rehabilitació calgui algun tipus de suport que ajudi a fer la vida més fàcil. Cadires de rodes, caminadors, bastons, fèrules de mà o de peu, baranes, avisadors acústics, engruixidors de coberts, posa-mitjons o qualsevol altre Producte de Suport pot fer que la persona pugui tornar a ser autònoma.

Des de Teràpia Ocupacional us oferim el Servei d’Assessorament en l’ús d’aquests articles, com sol·licitar-los i si es poden trobar subvencionats a través del PAO (Prescripció d’Article Ortoprotètic)

Valoració del domicili

Si el lloc on fem més vida és a casa, cal que sigui un espai adequat a les necessitats de cadascú. Graons, banyeres, portes, mobiliari, manca de baranes, il·luminació escassa, alçades inadequades i altres factors poden limitar l’autonomia personal.

Des de L’Impuls Espai de Salut valorem el domicili i plantegem solucions per millorar la qualitat de vida de les persones. Generalment no calen grans modificacions: petites variacions de distribució o reaprendre a fer les coses d’una altra manera poden suposar un gran canvi.

Atenció al familiar

Sovint les famílies dels pacients també han de fer esforços importants per adaptar-se a la nova situació. De sobte, la persona afectada necessita ajuda per aixecar-se del llit, canviar de cadira o fer canvis posturals, i els familiars a càrrec no tenen prou informació sobre la millor manera de fer-ho sense patir lesions per sobreesforços o moviments inadequats.

Des de Teràpia Ocupacional oferim pautes per tal que les mobilitzacions siguin més fàcils i segures per a tothom, tenint en compte els principis bàsics d’ergonomia postural. Aquest servei també es fa a domicili.

Fisioteràpia

Massatge terapèutic

El massatge terapèutic el realitza el/la fisioterapeuta amb un objectiu terapèutic concret, per exemple elastificar o relaxar el teixit muscular, treballar espasmes musculars o contractures, disminuir edemes, etc. Poden ser en una zona localitzada així com englobar un grup muscular més ampli. En funció de la necessitat que se sol·liciti, el fisioterapeuta realitzarà el massatge adient per aquella situació. Utilitzem olis essencials ecològics per crear una sinergia entre el treball manual i l’aromateràpia.

Rehabilitació

El servei de rehabilitació té com a objectiu la prevenció, el diagnòstic i tractament de les seqüeles físiques causades per alguna patologia del sistema musculoesquelètic. La visió i valoració del cos de manera global és essencial per realitzar un treball òptim. La intervenció utilitza tècniques com ara la teràpia manual, les mobilitzacions i l’exercici terapèutic, i s’ajuda de la mesoteràpia (tractament bioregulador amb microinfiltracions) o la teràpia regenerativa (PNI) que modula de la inflamació i el dolor a través de canvis en l’alimentació i suport de la suplementació natural per tal d’obtenir un major canvi i benefici per a la persona.

Fisioteràpia ginecològica

La fisioteràpia ginecològica és el departament especialitzat en la valoració i tractament de les disfuncions de la musculatura del sòl pelvià de les dones. En moments concrets de la vida de les dones susceptibles a grans canvis hormonals (per exemple un embaràs, el postpart o la menopausa) és necessari parar atenció a aquesta part del cos i a les  modificacions i adaptacions de la seva musculatura per tal de facilitar-li el procés. Tractarem entre altres: la preparació física al part, el postpart, la incontinència urinària, el prolapse d’òrgans interns o el dolor en cicatrius internes i externes.

Tractaments a domicili

Des del departament de fisioteràpia i osteopatia de l’Impuls Espai de Salut ens desplacem al domicili per a realitzar tractaments de rehabilitació, exercici i massatge en els casos que se sol·liciti.

Dietètica i Nutrició

MARIA PASCUAL SITJÀ

Dietista-Nutricionista

Col·legiada nº CAT001819

FORMACIÓ
* Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Universitat de Vic-UCC)
* Formació Nutrició durant la vellesa (CODINUCAT, 2018)
* Curs de Nutrición y Dietética (UNED, 2016)
* Curs de Nutrició, Salut i Benestar (UOC, 2015)
EN QUÈ ENS POT AJUDAR LA DIETÈTICA I LA NUTRICIÓ?

PER MILLORAR ELS HÀBITS ALIMENTARIS

La intervenció en cas d’individus sans consisteix  a acompanyar la persona, promovent el consum d’aliments saludables, de temporada i de proximitat sense restringir ni prohibir aliments, per tal que de forma sana i equilibrada es puguin assolir els objectius marcats

PER AJUDAR EN EL CONTROL DEL PES

Disseny de la pauta alimentària més adient. En el cas de pèrdua de pes, utilitzant aliments saludables i no productes alimentaris que puguin comprometre o perjudicar la nostra salut. La personalització de les recomanacions i de la pauta dietètica és clau per fer més senzill aquest canvi d’hàbits, aconseguir l’objectiu i el que és més important, poder-lo  mantenir en el temps, evitant el temut efecte rebot, típic de les dietes desequilibrades o també anomenades dietes miracle

 

DIETOTERÀPIA

Algunes patologies que requeriran dietes terapèutiques són les malalties del tracte digestiu (Síndrome de l’Intestí Irritable, gastritis, Colitis Ulcerosa, Crohn, reflux, disfàgia, SIBO…), patologies endocrines/hormonals com la diabetis, l’hiper-hipotiroidïsme, SOP..), les patologies relacionades amb la malaltia cardiovascular (hipertensió, hipertrigliceridèmia, hipercolesterolèmia…), malalties cròniques i autoimmunes com l’artritis reumatoide, fibromiàlgia… o en cas d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, obesitat o càncer, entre d’altres

CONTACTE

Maria Pascual 
+34 649550903

Ioga Terapèutic

DÚNIA FLORES MOLLÀ

Ioga Terapeuta

Terapeuta Ocupacional

Col·legiada nº 249 del COTOC

FORMACIÓ

* Diplomatura en Teràpia Ocupacional (Universitat de Vic-UCC)
* Certificació oficial de professional en instrucció de ioga
* Formació en Ioga Terapèutic per la Yoga Terapéutico Academy
* Professora de ioga per l’associació de professionals de ioga Ashmita

* Postgrau en Salut Mental per la UdG

EN QUÈ ENS POT AJUDAR EL IOGA TERAPÈUTIC?

PER CONÈIXER EL PROPI COS: LES POTENCIALITATS PER SOBRE LES LIMITACIONS

El ioga terapèutic es basa en el coneixement i la comprensió del funcionament de l’anatomia, fisiologia i patologia del cos humà.

Les sessions de ioga terapèutic estan orientades a fomentar l’autoconeixement i a utilitzar tot el potencial terapèutic propi del ioga en benefici de cada persona

PER PREVENIR LESIONS

* En persones que, després d’un procés agut de patologia i previ consentiment mèdic, estiguin interessades a utilitzar el ioga per a prevenir desequilibris biomecànics

* Evitar o reduir desalineacions que puguin desencadenar processos patològics

* Mantenir l’estat de salut

 

PER MILLORAR LA SALUT EN MÚLTIPLES AFECTACIONS I PATOLOGIES

El ioga terapèutic es realitza de forma individualitzada i s’adapta a les característiques de cada persona i en funció dels objectius personals.

D’aquesta manera, podem tractar afectacions com LUMBÀLGIES, FIBROMIÀLGIA, ESCOLIOSIS, INCONTINÈNCIA URINÀRIA, LESIONS NEUROLÒGIQUES, DOLOR, AFECTACIONS DEL SISTEMA RESPIRATORI, etc

CONTACTE

Dúnia Flores
+34 669744495

Teràpia de polaritat

CARLOS DE MENDOZA

Metge col·legiat nº 1806

FORMACIÓ
 • Metge de família 1977-2019 – Metge de capçalera a pobles de les províncies de Lleida i Girona. Bescanó entre 1998 i 2014
 • Metge generalista i termalista a diversos pobles i ciutats de França i, els darrers anys, a l’estació termal d’Amélie-les-Bains
 • Terapeuta de Polaritat en l’actualitat
QUÈ ÉS LA TERÀPIA DE POLARITAT

És una teràpia basada en l’energia com a font de vida. Mantenir-la equilibrada és bàsic per a gaudir d’una bona salut i lluitar contra les malalties.

La Teràpia de Polaritat treballa desbloquejant els canals per on circula aquesta energia, facilitant que pugui fluir correctament.

La Teràpia de Polaritat no utilitza ni fàrmacs ni aparells, és una teràpia holística basada en tocs realitzats amb les mans en zones específiques del cos en funció de l’afecció que s’hagi de tractar.

Complementa i millora l’eficàcia de tractaments convencionals, especialment en les següents patologies:

 • Alteracions per estrès, ansietat i angoixa, depressions, insomnis, fatiga crònica, hiperactivitat i trastorns de concentració.
 • Problemes múscul-esquelètics com torticoli, lumbàlgies i dolors articulars.
 • Problemes del sistema nerviós, digestiu, respiratori i circulatori.

Com a complement i acompanyament en tractaments mèdics severs.

CONTACTE

Carlos (Teràpia de Polaritat)
+34 677807402

Contacta

amb nosaltres

Carrer Major nº2 – Bescanó, 17162 (Girona)

Hores convingudes

Josep (Psicòleg): 661059692
Gemma (Fisioterapeuta): 687733533
Marcel·la (Terapeuta ocupacional): 670297053

14 + 14 =